Lid worden van tc netevallei kan mits betaling van lidgeld.

In dit lidgeld zit ook een (sport)verzekering inbegrepen via de vlaamse tennisbond.  

Onze lidgelden blijven hetzelfde als vorig seizoen.

Dit zijn de lidgelden van het jaar 2022:

8 jaar of jonger

Van 9 tot en met 12 jaar

Van 13 tot en met 16 jaar

Van 17 tot en met 18 jaar

Van 19 tot en met 60 jaar

Ouder dan 60 jaar

Gezinsabbonement

(onder het zelfde dak wonen)

G sporter

15€

20€

30€

40€0100€

70€

200€

25€

Lidgeld dient betaald te worden op rekeningnummer BE97 1030 7524 1049 met vermelding van naam + "lidgeld 2022".

Interclubspelers dienen te betalen vòòr 31 januari 2022!

Ben je een nieuw lid, mail dan de volgende gegevens naar info@tc-denetevallei.be

- Naam aan te sluiten lid/leden

- Emailadres

- GSM Nummer

- Adres

- Geboortedatum

Ieder kind of volwassene die les, TWO of dergelijke volgt op onze terreinen, dient lid te zijn van onze club (uitgezonderd de eerste start-2-tennisles). Indien je toch les, TWO of dergelijke volgt op onze terreinen en je wenst geen lid te worden, kan dit door 10€ per uur/terrein op voorhand te betalen in het café.

 

Door lid te worden van TC Netevallei, kan je op onze gravelterreinen spelen van 1 april tem 31 oktober (mits reservatie via Tennis Vlaanderen).

Wie lid wordt na 31 juli, betaalt slechts 50% van het lidgeld.